Over Naoberkrediet

  •  
  •   Over ons

Organisatievorm en structuur

Naoberkrediet is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Er wordt gebruik gemaakt van een bestaand model dat ontwikkeld is in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Het betreft een besloten krediet-coöperatie waardoor geen goedkeuring en toezicht van DNB en/of AFM noodzakelijk is. Binnen Naoberkrediet werken alleen vrijwilligers. Uit kostenoverwegingen, maar ook uit oogpunt van solidariteit is dit een belangrijk uitgangspunt.

De kredietgevers en kredietnemers vormen de leden van Naoberkrediet. De kredietgevers zijn certificaathouders A en de kredietnemers zijn certificaathouders B. Een certificaat geeft recht op een stem bij besluiten, die grotendeels in de algemene ledenvergadering (ALV) worden genomen. In de ALV wordt ook het Bestuur gekozen.

Het Bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een penningmeester en een secretaris (Dagelijks Bestuur) en zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en het toezien op de dagelijkse gang van zaken. Verder benoemt en begeleidt het Bestuur de Intakecommissie, de Kredietcommissie en de Coachingcommissie en vertegenwoordigt zij Naoberkrediet binnen de regio. De Intakecommissie bereidt de kredietaanvragen voor en ziet toe op het kredietbeheer. De Kredietcommissie beslist over toekenning van de kredietaanvraag. De Coachingcommissie selecteert, benoemt en traint de coaches. De Kascontrolecommissie controleert de financiële gang van zaken.

Bestuur
  • Hans Goorhuis Voorzitter Dagelijks Bestuur
  • Frank Maarsingh Penningmeester Dagelijks Bestuur
  • Arjan van Unnik Secretaris Dagelijks Bestuur
  • Gerben Hilboldt Dagelijks Bestuur - Manager coaches
  • Wim Berkelder Intake
  • Ton ten Have Algemeen bestuurslid
  • Remko ten Brinke Marketing en communicatie